Shop Mobile More Submit  Join Login
About Other / Student 황유미Female/Vietnam Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Core Membership
Statistics 32 Deviations 494 Comments 5,860 Pageviews
×

Newest Deviations

Always friend SNSD by Yumibabe Always friend SNSD :iconyumibabe:Yumibabe 1 0 HPBD TouHynNe by Yumibabe HPBD TouHynNe :iconyumibabe:Yumibabe 3 2 Happy 7th Anniversary Of SNSD by Yumibabe Happy 7th Anniversary Of SNSD :iconyumibabe:Yumibabe 5 2 Sooyoung Quotes by Yumibabe Sooyoung Quotes :iconyumibabe:Yumibabe 3 4 Pack HPBD Tiffany by Yumibabe Pack HPBD Tiffany :iconyumibabe:Yumibabe 6 10 Pack Renders Tiffany by Yumibabe Pack Renders Tiffany :iconyumibabe:Yumibabe 4 4 Pack Renders Tiffany by Yumibabe Pack Renders Tiffany :iconyumibabe:Yumibabe 1 6 PNG Pack Yoona (SNSD) by Yumibabe PNG Pack Yoona (SNSD) :iconyumibabe:Yumibabe 22 12 Hong Jin Young PNG Pack by Yumibabe Hong Jin Young PNG Pack :iconyumibabe:Yumibabe 7 6 Girl's Day Darling MV by Yumibabe Girl's Day Darling MV :iconyumibabe:Yumibabe 2 6 Photopack JessSunSeoNa Baby G Casio by Yumibabe Photopack JessSunSeoNa Baby G Casio :iconyumibabe:Yumibabe 2 2 Photopack f(x) Red Light MV by Yumibabe Photopack f(x) Red Light MV :iconyumibabe:Yumibabe 1 2 Yuri with SIG and LJS photopack by Yumibabe Yuri with SIG and LJS photopack :iconyumibabe:Yumibabe 3 4 Sunny Render Pack-Invincible Youth Show by Yumibabe Sunny Render Pack-Invincible Youth Show :iconyumibabe:Yumibabe 9 17 PNG Sunny 02 by Yumibabe PNG Sunny 02 :iconyumibabe:Yumibabe 5 0 PNG Sunny 01 by Yumibabe PNG Sunny 01 :iconyumibabe:Yumibabe 6 2

deviantID

Yumibabe's Profile Picture
Yumibabe
황유미
Artist | Student | Other
Vietnam
hwangyumi.tumblr.com/ tumblr tớ đây bạn nào thích thì flow cho tớ nha,tớ cảm ơn flow xong rồi để tên ở dưới tớ flow lại cho :') và cảm ơn bé kwonnieflowennie đã giúp đỡ s' trong thời gian mới chơi tumblr ^^

Journal History

Comments


Add a Comment:
 
:icontouhynne:
TouHynNe Featured By Owner Feb 21, 2015  Student Interface Designer
Đũy yêu còn sống không emmmm
Reply
:iconyumibabe:
Yumibabe Featured By Owner Feb 24, 2015  Student Artist
còn chụy ơi =))) onl thì bay fb ib với e đi chụy =))
Reply
:icontouhynne:
TouHynNe Featured By Owner Feb 24, 2015  Student Interface Designer
;;v;; đm quên pass face rồi còn đâu
Reply
:iconyumibabe:
Yumibabe Featured By Owner Feb 25, 2015  Student Artist
đm thì ib zing đi :3 :3 không thì nt qua số này nè 01886569225 hen
Reply
(1 Reply)
:iconjungmin69:
JungMin69 Featured By Owner Jul 25, 2014
watch back ?
Reply
:iconyumibabe:
Yumibabe Featured By Owner Jul 25, 2014  Student Artist
không watch đó làm gì nhau,bạn thích thì cứ unwatch cũng được tớ không cần watch của bạn đâu 
Reply
:iconjungmin69:
JungMin69 Featured By Owner Jul 25, 2014
tớ xin lỗi nếu làm phiền bạn 
Reply
:iconyumibabe:
Yumibabe Featured By Owner Jul 25, 2014  Student Artist
ừ không có gì
Reply
:iconqm-hyojin:
qm-hyojin Featured By Owner Jun 25, 2014  Hobbyist Digital Artist
Thanks for the :+fav: Junko Enoshima (Kawaii Blush) [V5] 
Reply
:iconyumibabe:
Yumibabe Featured By Owner Jun 25, 2014  Student Artist
you're welcome Frozen - Olaf's Icon 
Reply
Add a Comment: